ITANGAZO GUSABA GUHINDUZA AMAZINA

ITANGAZO GUSABA GUHINDUZA AMAZINA

Turamenyesha ko uwitwa UWIMANIDUHAYE Xxx mwene Nsanzumuhire na Mukanyana, utuye
mu Mudugudu wa Mushirarungu, Akagari ka Muhaza, Umurenge wa Cyabingo, Akarere ka
Gakenke, mu Ntara y’Amajyaruguru wanditse asaba uburenganzira bwo guhinduza amazina
asanganywe ariyo UWIMANIDUHAYE Xxx, akitwa UWIMANIDUHAYE Marie Chantal mu gitabo
cy’irangamimerere. Impamvu atanga yo guhinduza izina ni Niyo mazina nakoresheje mu ishuli
kuva ngitangira kwiga.

POLITIC